MI AZ FNA?

„Nem az a szabadság, hogy azt csinálsz, amit akarsz, hanem az, hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.”   Jean-Jacques Rousseau

         

FELTÉTEL NÉLKÜLI  ALAPJÖVEDELEM  (FNA)  KIÚT A VÁLSÁGBÓL?

 

Mi az FNA?    

Az  FNA olyan jövedelem, amely egy adott politikai közösség (állam) minden polgárának feltétel nélkül jár. Sem rászorultsághoz, sem munkavégzéshez nincs kötve. Kiváltja az összes olyan szociális támogatást (munkanélküli segély, családi pótlék stb.), melyet ma a munka megadóztatásából finanszíroznak.

Az alapjövedelem nem állami atyáskodásból származik, hanem – születésétől haláláig – minden polgárnak alanyi jogon jár.  Akkora összegűnek kell lennie, hogy biztosítani tudja a megélhetést és a társadalmi részvételt mindenkinek.

 

Miért elkerülhetetlen az FNA bevezetése?

– Mert a munkanélküliség nem néhány ember egyéni gondja. A munka egyre nagyobb részét ma már számítógépek, gyártósorok, robotok végzik, s a fejlődés egyre gyorsabb ebben az irányban. Ezért helyesebb, ha nem munkanélküliségről, hanem a munkaerő felszabadulásáról beszélünk. Ha valaki nem dolgozik, azt nem problémának kellene tekinteni, hanem vívmánynak. Ma már nem  kellene napi 8 órát dolgoznia senkinek.

Ugyanakkor már ma is sokan munkavégzés nélkül részesülnek szociális juttatásokban. Az a pénz, amiből jelenleg megélnek, s amit különböző jogcímeken kapnak  (munkanélküli segély, szociális segély, lakbértámogatás, tanulmányi segély stb.), ma is rendelkezésre áll.

– Mert a gépek nem kérnek munkabért. A hasznot a tulajdonos  teszi  zsebre. Nem osztja szét, pedig az innovációk apáink, nagyapáink, vagyis az előző generációk munkáján alapulnak.   Közös örökségünk ez, nem pedig egyes embereké, akik ráadásul egyre gazdagabbak lesznek, miközben a gyártást a globalizált világban oda telepítik, ahol a legolcsóbb a munkaerő. Jut elég  a  profitból a helyi politikusok megvesztegetésére is.

– Mert a munkaadónak kisebb lenne a bérköltsége, nem kellene munkaerőt leépítenie, a meglévő dolgozóit pedig túlóráztatnia, hogy ezzel munkaerőt spóroljon meg. Ma három munkahelyre két embert vesznek fel, akik a hiányzó harmadik munkáját is elvégzik – nyomás alatt, túlórában, stresszben. Márpedig egészséges, stresszmentes dolgozó jobb munkát végez. A pozitív vállalati légkör pozitív hatással van a termelésre is.

– Mert a munkavállaló nem kényszerülne olyan munkát elvállalni, amelyhez semmi köze nincs. Újra lenne művészet, normális oktatás, mert a művészeknek, tanároknak nem kellene elmenniük benzinkutasnak, hogy családjukat el tudják tartani.

Ha olyan munkáról van szó, amely nem kellemes ugyan, ám jól megfizetik (szemetes, kéményseprő stb.), akkor mindig lesz majd, aki elvégezze. A  munkavállaló mellérendelői viszonyba kerül a munkaadójával. Meg kell szűnnie a kiszolgáltatottságnak.
A munka világában való változások már közép távon is elkerülhetetlenné teszik az FNA bevezetését.

 

Semmi sem hatalmasabb, mint egy ötlet, aminek az ideje elér-kezett”   Victor Hugo

 

Mindenki képezheti magát, továbbtanulhat. Bárki bármikor elmehet akár világkörüli  tapasztalatgyűjtésre,  amivel szellemileg is gazdagodik.  De  megvalósíthatja kreatív ötleteit is, így lendületet kaphat az innováció. Az emberek ötletei újabb, korábban nem létező munkahelyeket teremtenének.

Az FNA bevezetésével megvalósulhat a szociális jólét, mert az embereknek többé nem kell félniük a teljes elszegényedéstől. Akár  hobbijukat is végezhetnék munkaként, ugyanakkor önkéntes munkát, mások számára hasznos tevékenységeket egyre többen folytathatnának.

 

„Az FNA bevezetése szabaddá teszi az embereket –  hogy dolgozhassanak” Götz Werner
Általános társadalmi változás veszi kezdetét: többé nem lesznek kiszolgáltatva a fiatalok a szüleiknek, az idősek a gyermekeiknek, a nők a férjüknek.

Csak a  feltétel nélküli alapjövedelem teheti   lehetővé, hogy az emberek,  ha  rövid időre  is, érzéseikkel és gondolkodásukkal összhangban, anyagi  szempontok kizárásával dönthessenek életükről.

A munkaközpontú társadalmat emberközpontú társadalommá kell átalakítanunk.

Az emberre nem úgy tekintünk, mint munkaerőforrásra, hanem mint érző-gondolkodó lényre. Kevesebb kötöttséggel mindenkiben felszabadulhatnak az alkotó energiák, több idő jut egymásra, a családra, a közösségre.

 

„Amikor már nem zavar bennünket, hogy a kellemetlen szomszéd is kaphat alapjövedelmet, akkor már be tudjuk vezetni”  Götz Werner

Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért Egyesület                                (FNA  Egyesület)

                                                           alapjovedelem@alapjovedelem.org                                                                                  http://alapjovedelem.org                                                                                                  https://www.facebook.com/FNA.hu                                             https://www.facebook.com/FNAaNagyvilagban.media.innen.onnan

 

Back to Top