fejlec

Induljon el egész európában a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA)(májusi OS)

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy május közepén az Európai Bizottság, Vera Jourova elnökhelyettes az értékek és az átláthatóság cseh biztosa aláírásával értesítette az UBIE - Unconditional Basic Incomes Europe – szervezőcsoportját, hogy a Polgári Kezdeményezés keretében benyújtott javaslatunkat elfogadták.

 

Így idén, legkésőbb november közepei dátummal elkezdjük az 1 millió aláírásgyűjtési kampányunkat, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság javaslat tevő szerepével összhangban dolgozza ki részleteiben javaslatunkat: Induljon el egész Európában a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA).

A szervezők   – az UBIE 7 fős „Citizens Comittee” csoportjának egyik tagja Langer-Dombrády Évamária, Egyesületünk alapítótagja – arra kérik fel a Bizottságot, hogy olyan javaslatot dolgozzon ki, amely a regionális különbségek csökkentésével megerősíti az Unió területi, gazdasági és szociális összetartó erejét és hívja fel a figyelmet arra is, hogy ez összhangban van az Európai Tanács, a Parlament és a Bizottság 2017-ben elfogadott közös nyilatkozatával.

Javaslatunk szerint a Feltétel Nélküli Alapjövedelemnek (FNA) meg kell felelnie 4 kritériumnak: ’egyetemesnek’, ’személyesnek’, ’feltétel nélkülinek’ és ’elég nagynak’ kell lennie, így megteremtve mindenki számára a létbiztonságot és megerősítve az Unióban a demokratikus közéletet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  A koronavírus-válság idején, az FNA bevezetésének terve már nem is hangzik olyan életidegennek, mint akár csak néhány hónappal ezelőtt. Akik a válság sújtotta ágazatokban dolgoznak, így főleg a szolgáltatásokban, a vendéglátóiparban, a turizmusban, a reptereken, azok tehetetlenül állnak és az állam segítsége nélkül rohamosan haladnak az elszegényedés felé. Ugyanakkor magukkal rántják a fogyasztást és így más ágazatok is jobban megsínylik a válságot, mint állami támogatás nélkül. Egybe esik tehát az egyéni és a közösségi érdek az FNA bevezetésére. 

Sok nyugati országban, az állam máris, a válság kezdete óta átvállalta a bérek jelentős részének kifizetését a magánvállalatok helyett. Ez maga egy időszakos Alapjövedelem, ha nem is FNA! Spanyolország baloldali kormánya pedig egyértelműen kimondta, hogy tervbe veszi az FNA bevezetését. Magyarországon, Orbán miniszterelnök a munka alapú társadalom koncepciójának megfelelően, hirdeti minden lehetséges reklám felületen, hogy ugyanannyi munkahelyet fog létrehozni, amennyi elveszett a válság miatt. Vagyis tudatában van annak, hogy az egyén, a családok és a tágabb közösség érdeke is azt kívánja, hogy a válság következtében ne a nyomorban élők száma növekedjen. A mi Egyesületünk természetesen a közmunkáért járó bérnél magasabb összeget és mint az a nevünkben is benne van, feltétel nélkül javaslunk jövedelmet nyújtani minden Magyarországon élő állampolgárnak.

 

Ez a közleményünk két részesként jelent meg:

http://os.mti.hu/hirek/153383/az_elso_magyar_feltetel_nelkuli_alapjovedelemert_egyesulet_kozlemenye-1_resz

http://os.mti.hu/hirek/153384/az_elso_magyar_feltetel_nelkuli_alapjovedelemert_egyesulet_kozlemenye-2_resz

 

A feltétel nélküli alapjövedelem hálózat világtérképe

6
7
7