fejlec

Morus Tamás: Utópia

Sir Thomas More 7 February tl 1478 6 July 1535 ig Utopia

Egy igazi klasszikus!

 

“Valódi aranykönyvecske, nem kevésbé üdvös, mint amilyen mulattató a LEGJOBB ÁLLAMFORMÁRÓL és az újonnan fölfedezett Utópia, azaz Sehol nevezető szigetről”

Az Utópiában leíert tökéletes államrendszer bizonyos elemei meghökkentően modernek, s nyugodtan kijelenthetjük, hogy More számos gondolatával messze megelőzte korát.

A halálbüntetés elutasítása, a kölcsönös megegyezés alapján kimondott válás lehetősége, az eutanázia indokolt esetben történő engedélyezése, az egyszerű vallási tolerancián túlmutató ökumenizmus hirdetése     - csupa olyan dolog, amelyet a konzervatívok még évszázadokkal később is radikálisan modernnek, elfogadhatatlannak tekintettek/tekintenek. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy Thomas More - határozott háborúellenes álláspontjával, a vallási kérdésekben tanúsított toleranciájával és a népfelség elvének (újbóli) meghirdetésével - korának egyik legfelvilágosultabb elméje volt.

VIII. Henrik egykori kancellárja ma az államférfiak és a jogászok védőszentje, mivel a katolikus egyház - barátjával, a vele csaknem egy időben kivégzett John Fischer bíborossal együtt -  előbb boldoggá avatta (1886), majd halálának négyszázadik évfordulóján, 1935-ben XI. Pius pápa szentté nyilvánította.

Rowland Lockey after Hans Holbein the Younger The Family of Sir Thomas More c 1594

Sir Thomas More családja körében - Rowland Lockey festményét ifj Hans Holbein képe után festette, az 1590-es években.

 

A feltétel nélküli alapjövedelem hálózat világtérképe

6
7
7